Natuur

De Tungelroyse Beek route maakt een acht door het land van Peel en Maas.
Het landschap bestaat uit beboste zandgronden, dorpen, smalle wegen, akkers, graslanden, beken en kanalen.
De Tungelroyse Beek is de slagader van de waterhuishouding van Midden-Limburg.
Zij ontspringt net over de grens in België en mondt als Neerbeek uit in de Maas.
Andere Midden-Limburgse beken zoals Raam, Leukerbeek, Roelse Bek en Haelense Beek stromen uit in de Tungelroyse Beek.
                               De Tungeler wallen

                           

Het natuurgebied De Krang is gelegen tussen de Leukerbeek in het noorden en de Tungelroyse Beek in het zuiden,
al zijn er ook nog enkele gebiedjes aan de overzijde van de beken gelegen.
Het is in bezit van Natuurmonumenten en heeft een oppervlakte van 301 ha.
Het bestaat uit een kerngebied: Roukespeel en Laagbroek.
Dit zijn beide peelvennen: laaggelegen kommen te midden van hoger gebied.
Ook zijn er een aantal verspreid liggende delen, waaronder de Kootspeel, het Secretarisbos, een wat droger bos
op een hoger gelegen deel, en het Vogelbosje direct ten oosten van Weert.
                                               De Krang

                                               

In de Laurabossen vind je heuse zandduinen met karaktervolle bomen en restanten van voormalig uitgestrekte heidevlaktes.
Je komt ook grote grazers tegen. Hun eetlust zorgt ervoor dat de heidevlakte open blijft.
Natuurmonumenten wil ook meer heide creeëren. Dit is goed voor de nachtzwaluw,
een zeldzame soort die al enkele jaren in de Laurabossen broedt.
De Laurabossen danken hun naam aan de Lauramijn in Zuid-Limburg (NL).
Rond 1900 beplantte men het stuifduingebied met grove dennen.
Het bos leverde hout voor de onderstutting van mijngangen.
Deze eenvormige bossen zijn echter niet aantrekkelijk voor de meeste dieren en worden nu geleidelijk omgevormd tot een gevarieerd eiken-berkenbos.
                                          De Laurabossen

                                   

Recreatiegebied De IJzeren Man ligt vlakbij Weert.
Het is genoemd naar een meer dat daar is ontstaan als zandafgraving voor de spoorlijn Eindhoven - Weert.
Met haar droge bossen en spiegelende vennen heeft dit gebied natuurschoon in overvloed.
Ook de sportieve recreant komt aan zijn trekken.
De Weerter Bergen en Budeler Bergen bestaan uit een aaneengesloten (naald)bosgebied met een centraal gelegen heide- en stuifzand terrein.
De stuifduinen bepalen het uitzicht en zorgen voor een aantrekkelijk en golvend natuur landschap.
Op de heiden en stuifduinen broeden veel vogels.
                                            De IJzeren man